Financial Design Services ( FDS ) kan u op vele manieren bijstaan bij het verwerken en verzorgen van uw administratie.

Verzorgen basisadministratie

De maandelijkse boekhouding kunnen we geheel verzorgen, maar wij hebben ook de mogelijkheid dat de ondernemer met onze hulp de dagelijkse boekhouding zelf in de onderneming voert en de jaarrekening en fiscale aangiftes door ons kantoor worden verzorgd. De mogelijkheid van internet boekhouden biedt hiervoor vele uitvoeringsvarianten.

Verzorgen salarisadministratie

Ons kantoor neemt de maandelijkse zorg van de verloning van medewerkers over. Met het op tijd maken van duidelijke salarisstroken en het opstellen van de loonbelastingaangifte bieden wij de ondernemer een tijdsbesparing in een lastig administratief/fiscaal traject.

Samenstellen jaarrekeningen

De ondernemer moet kunnen rekenen op een duidelijke jaarrekening die op tijd beschikbaar is. Ook tussentijdse cijfers moeten snel beschikbaar zijn.

Verzorgen fiscale aangiftes

Ons kantoor werkt met de belastingdienst met een belasting-consulentennummer. Niet alleen verzorgen wij de digitale aangiftes voor loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, maar ook op het gebied van uitstelregelingen en verplichte schattingen van voorheffingen werken wij digitaal samen met de belastingdienst.

Fiscale en financiële planning

Zowel bedrijfsmatig als privé is planning van het grootste belang : regeren is vooruitzien. Met het opstellen van een financieel plan krijgt de ondernemer inzicht in zijn inkomen nu en in de toekomst. Niet alleen met betrekking tot de oudedags-situatie, maar ook de situaties bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Bedrijfsadvies

Of de ondernemer nu aan het begin staat met het bedrijf of te maken krijgt met tussentijdse aanpassingen in ondernemingsvorm of de onderneming wil overdragen of staken, financieel en fiscaal advies en planning zijn daarbij een noodzaak. Ons kantoor is graag bereid u hierin te begeleiden.

Onze dienstverlening bestaat uit:

Verzorgen basisadministratie
Verzorgen salarisadministratie
Verzorgen jaarrekeningen
Verzorgen fiscale aangiftes
Verzorgen financiële planning
Bedrijfsadvies