Bij ons kantoor staat de persoonlijke dienstverlening centraal.

Bij ons kantoor staat de persoonlijke dienstverlening centraal.
Met korte lijnen onderhouden wij de contacten met onze relaties en wij zorgen ervoor dat wij u daadwerkelijke ondersteuning geven bij de administratieve verplichtingen.

Dit houdt ook in dat wij de ondernemer tijdig voorzien van de benodigde financiële informatie om het bedrijf te leiden.

Wij adviseren bij het starten van een onderneming, bij het kiezen van de juiste ondernemingsvorm, bij het overdragen van de onderneming aan opvolgers en bij het staken van de onderneming, maar kunnen de ondernemer ook adviseren bij bedrijfsfinancieringen.

Wij zijn uw partner in financiële zaken.

Onze dienstverlening bestaat uit:

Verzorgen basisadministratie
Verzorgen salarisadministratie
Verzorgen jaarrekeningen
Verzorgen fiscale aangiftes
Verzorgen financiële planning
Bedrijfsadvies